Bol tibetà Thado
Tierra Zen

Bol tibetà Thado

49,00 €
Tierra Zen

Bol tibetà Ulls de Buda

49,00 €
Bol tibetà amb simbols negre 7,5 cm
Tierra Zen

Bol tibetà amb simbols negre 7,5 cm

56,00 €
Mandala Bdn

Cròtal (Tingshas) Om Mani Padme Hum

35,00 €
Mandala Bdn

Cròtal bronze

60,00 €
sambhav nepal

Bol tibetà Full Moon fet a mà

68,00 €